Værdata fra Fonn Bygg

Værdata fra Fonn Bygg

Hemmestad
Kveøya
Borkenesåsen
Sjurfjellet
Sauen, Bogen
5moh
260moh
218moh
590moh
530moh

Hemmestad 5 moh

Kveøya 260 moh

Borkenesåsen 218 moh

Sjurfjellet 590 moh
Fra 17.02.24 har Sjurfjellet sonisk vindmåler.

Sollifjellet 563 moh


Sollifjellet 540 moh ultrasonisk værstasjon


Heia 472moh Harstad

Sauen 530 moh, Bogen i Ofoten


Kamera Hemmestad mot sv

Kamera Sollifjellet 540 moh. Harstad.

Værstasjoner med egen hjemmeside.
Samling alle stasjoner WL opplasting
Hemmestad 5 moh
Kveøya 260 moh
Borkenes åsen 218 moh
Sollifjellet 540 moh
Sjurfjellet 590 moh
Sauen 530moh
Bjørnfjell 520-750 moh

Innformasjon til brukerne av denne siden.
Tids stempel på hvert data bilde viser siste oppdatering. Oppdateres normalt hvert 10 minutt.
Minus grader og over 95% fuktighet kan føre til nedising av vind sensorer. Dette fører til for lav/0 vind og feil retning.
De høyest liggende stasjonene er mest utsatt for nedising.
Sjurfjellet 590moh og Sollifjellet 540moh har sonisk vindmåler. Denne måler vindhastighet og retning med lyd pulser og har ingen bevegelige deler.
Nedising av sonisk sensor vil påvirke kvaliteten på målingene avhegig av hvordan isen legger seg å hindrer luftstømmen og målinger av denne
Sollifjellet ultrasonisk 540moh er den eneste stasjonen som har varme element som skal hindre ned ising av vindsensor.

Drifts meldinger.

05.09.23: Borkenes har ikke reservebatteri montert og vil falle ut ved manglende solcelle lading

Værvarsel