Værdata fra Fonn Bygg

Værdata fra Fonn Bygg

Hemmestad
Borkenesåsen
Sjurfjellet
5moh
218moh
590moh

Hemmestad 5 moh

Sauen 570 moh, BogenKamera Hemmestad mot sv

Kamera Sollifjellet 540 moh. Harstad.

Værstasjoner med egen hjemmeside.
Samling alle stasjoner WL opplasting
Hemmestad 5 moh
Borkenes åsen 218 moh
Sollifjellet 540 moh
Sjurfjellet 590 moh
Sauen 570moh
Bjørnfjell 520-750 moh

Innformasjon til brukerne av denne siden.
Tids stempel på hvert data bilde viser siste oppdatering. Oppdateres normalt hvert 10 minutt. Historiske data hvert 30 minutt .
Minus grader og over 95% fuktighet kan føre til nedising av vind sensorer. Dette fører til for lav/0 vind og feil retning.
De høyest liggende stasjonene er mest utsatt for nedising.

Drifts meldinger.

05.09.23: Borkenes har ikke reservebatteri montert og vil falle ut ved manglende solcelle lading
05.09.23; Kveøya og Langmoan stasjon tatt ut av drift p.g.a. feil med vindmåler. Drift av disse avvikles.

Værvarsel