Værdata fra Fonn Bygg

Værdata fra Fonn Bygg AS.
Kart over værstasjonene klikk her.

Flere detaljer fra Hemmestad Historikk WL


Flere detaljer fra Kveøya Historikk WL


Flere detaljer fra Langmoan Historikk WL

Sollifjellet 540 moh

Wind Speed

Outside Temperature

Flere detaljer fra Sollifjellet Ultrasonisk værstasjon

Flere detaljer fra Sjurfjell Historikk WL


Flere detaljer Bjørnfjellplatået Historikk WL

Flere detaljer Bjørnfjelltoppen Historikk WL

Værstasjoner med egen hjemmeside.

Hemmestad 5 moh

Sollifjellet 540 moh

Sjurfjellet 590 moh

Bjørnfjell 520-750 moh

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

Innformasjon til brukerne av denne siden.
Tids stempel på hvert data bilde viser siste oppdatering. Oppdateres normalt hvert minutt. WU med historiske data hvert 15 minutt .
Minus grader og over 95% fuktighet kan føre til nedising av vind sensorer. Dette fører til for lav/0 vind og feil retning.
De høyest liggende stasjonene er mest utsatt for nedising.
Ved manglende kontakt mellom værstasjon og mottaker vises det 0 verdier. Korrekt visning burde være - - eller N/A.
Manglende kontakt er typisk ved tomt reserve batteri i mørketid, eller ved nedising av antenner.

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

Drifts meldinger.

8/5-21. Kveøya viser sporadisk for høye vindkast verdier. Feil ukjent. (mulig inteferens.)

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

-