Betongsaging i vegger

Hydraulisk veggsag skjærer inntil 70cm tykk betong.
Håndholdt sag, skjærer inntil 27cm tykk betong.
neste side