Vi utfører termografering av bygninger. Se her

Vi utfører saging og kjerneboring i betong.

Betongsaging utføres som oftest i forbindelse med ombygging/ nybygg der det er behov for nye åpninger i betong og mur konstruksjoner. Dette kan være åpninger for dører, vinduer, ventilasjons-kanaler, rørgjennomføringer med mer.

Selve skjærings prosessen foregår med diamant saglad / bor. Det tilføres vann på sagbladet / borren som kjøler ned og samtidig forhindrer støv. Det "brukte" kjølevannet suges opp med vannsuger. Denne metoden medfører lite støv og nøyaktige åpninger som krever lite etterarbeid.

Se bilder her.

Referanser her.


Utsparing i 40 cm betong for 1,2x2,1m døråpning